کالاهای گروه رب ها


رب 70 گرمی خرم
رب 70 گرمی خرم

با طراحی خاص و جدید
وزن خالص ؛ 70 گرم
محتوی100عدد در یک بسته

رب 400 گرمی خرم
رب 400 گرمی خرم

با درب آسان بازشو و ساده
وزن خالص ؛ 400 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته
بریکس 28-30

رب 800 گرمی خرم
رب 800 گرمی خرم

با درب آسان بازشو و ساده
وزن خالص ؛ 800 گرم
محتوی12قوطی در یک بسته
بریکس 28-30

رب چهار کیلو گرمی خرم
رب چهار کیلو گرمی خرم

با درب ساده
وزن خالص ؛ 4 کیلو گرم
محتوی3قوطی در یک بسته
بریکس 28-30