کالاهای گروه کمپوت ها


کمپوت سیب
کمپوت سیب

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کمپوت انجیر
کمپوت انجیر

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کمپوت زردآلو
کمپوت زردآلو

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کمپوت هلو
کمپوت هلو

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کمپوت گلابی
کمپوت گلابی

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کمپوت گیلاس
کمپوت گیلاس

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کمپوت آلبالو
کمپوت آلبالو

با درب آسان بازشو 
وزن خالص ؛ 350 گرم 
محتوی 24 قوطی در یک بسته